درباره ما

چشم انداز و ارزش ها


چشم انداز:


همواره می کوشیم با تولید محصولات با کیفیت ، حضوری مقتدر و شایسته در بازارهای مصرف داشته با شیم .
براین اساس چشم انداز شرکت طی چند سال آینده عبارت است از :

  • توسعه مرزهای دانش در تولید محصولات به پشتوانه نیروی انسانی متخصص و متعهد
  • قرار گرفتن در بین شایسته ترین برندها نزد مصرف کنندگان
  • صادرات گسترده با حفظ کیفیت برتر
  • عرضه محصولات جدید طی سال های آینده


ارزش ها:

  • رعایت الزامات زیست محیطی
  • حفظ متوازن منافع ذینفعان
  • تعهد به کیفیت
  • صداقت فردی و سلامت سازمانی
  • حفظ کرامت انسانی
  • کار گروهی، تعامل سازمانی و نتیجه گرایی