درباره ما

کنترل کیفیت


کیفیت یعنی توانایی یک محصول در بر آوردن هدف مورد نظر که انتظارات مصرف کننده را برآورده می سازد.

واحد کنترل کیفیت شرکت روف گستر از همان روزهای اولیه تاسیس شرکت مشغول بکار بوده است . این واحد با تمرکز بر تعریف کیفیت و با بکارگیری پرسنل آموزش دیده و تجهیزات آزمایشگاهی مناسب سعی در برآورده کردن نیازهای کیفی مشتریان و مطابقت داشتن محصولات با استاندارد را دارد .بر این اساس با نمونه برداری و آزمایشات مکرر و منظم بر روی مواد اولیه و محصولات تولید شده از تغییرات ناگهانی و جزئی در کیفیت محصول جلوگیری بعمل می آورد و از تولید محصولات معیوب که باعثه بروز هزینه های سنگین ، نارضایتی مشتریان می گردد ، جلوگیری می کند.

فعالیت های این واحد بر اساس مراحل زیر پایه ریزی شده است :

  1. کنترل کیفیت مواد اولیه : از مواد اولیه ورودی نمونه برداری انجام می شود و این مواد پس از عبور از مراحل کنترل کیفی و اخذ تاییدیه از آزمایشگاه به سالن تولید منتقل می شود.
  2. کنترل کیفیت حین تولید : کارشناس کنترل کیفی با بازرسی در حین فرایند تولید ، از حفظ کیفیت محصول در حین تولید اطمینان حاصل می نماید.
  3. کنترل کیفیت محصول نهایی : از محصول تولیدی نمونه برداری انجام می شود تا در آزمایشگاه تست شود و مورد تایید نهایی قرار گیرد .